El-retur ordning

Våre butikker deltar i den nasjonale returordningen Elretur for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Vi tar kostnadsfritt i mot kasserte produkter av den type vi selger.

Private forbrukere kan også levere EE-avfall gratis til kommunale gjenbruksstasjoner for gjenvinning.

Elretur sørger for utsortering av helse og miljøfarlige stoffer og en effektiv gjenvinning av metaller og andre verdifulle materialer. Se www.elretur.no for ytterligere informasjon.