Prosjektet - "Dykkende havsuler"

av Tom Dyring

Prosjektet

Havsuler (Sula bassana) er store fugler som kan veie opptil 3kg og med et vingespenn på 1,8m. Havsulekoloniene på Shetland er enorme … og økende. En mulig forklaring kan være at de nyter godt av klimaendringer og varmere vann, noe hovedmatkildene makrell og sild liker seg i. Flere av havsulekoloniene på Shetland består av flere enn 20 000 hekkende par, noe som gir 40 000 fugler i hver koloni! Det er kjent at havsulene kan stupe fra en høyde på opptil 60m og treffer vannoverflaten i en fart på 100km/t! Som fotograf ble nysgjerrigheten stor; Hvordan ser dette ut under vann??

Før avreise til Shetland låne jeg et undervannshus for speilreflekskameraet fra en bekjent. Jeg hadde aldri gjort undervannsfotografering før og var sånn sett helt uerfaren på feltet. Jeg har også en smule vannskrekk så dykking var helt utelukket. Planen min var å sette undervannshuset på en monopod og rett og slett skyte på instinkt. Med hjelp av Shetland Seabirds Tour dro vi for å være vitne til et etegilde utenfor en stor havsulekoloni. Vi kunne selvsagt ikke bare kaste fisken i vannet siden sulene da bare hadde plukket opp fisken fra overflaten uten å dykke, så fisken ble festet på en 3m langt metallrør så det kom godt under vannet. Nå måtte de dykke!

Siden jeg var helt uerfaren med denne situasjonen satte jeg på et 35mm-objektiv, prefokuserte på 3m avstand, satte blenderen til f/6.3, lukkertid til 1/800 … og tok 900 bilder av etegildet. Jeg så hva som skjedde foran kameraet og hadde en god følelse på resultatet.

Senere da jeg ble satt i land i Lerwick-havna satte jeg med ned på en benk for å sjekke bildene. For en komplett %¤&#! katastrofe! Jeg hadde tatt 900 uskarpe bilder! Prefokuseringen hadde åpenbart endret seg da jeg trykket kameraet inn i undervannshuset og jeg hadde tatt alle bildene på fokus på «uendelig» …

Jeg hadde ikke booket inn en ny fototur for en annen dag, men noen på Shetland liker tydeligvis ikke å høre voksne menn gråte, så fotograf og polareventyrer Conrad Dickinson inviterte meg med på sin tur på min siste dag på Shetland. Jeg fikk en ny sjanse. Jeg byttet til 14mm-objektiv, endret innstilligene til autofokus med 72 punkter, blender f/16, lukkertid 1/1000 … og tok 900 bilder til. Noen av dem ble ok.

Jeg ble såpass inspirert at jeg dro tilbake til Shetland året etter for å KUN gjøre undervannsfoto. Jeg satt 7 dager i Lerwick og ventet på at bølgene fra sørøstvindene roet seg. Uheldigvis roet det seg ikke så jeg overtalte Shetland Seabirds Tours at vi uansett måtte gjøre et forsøk … og jeg fikk satt rekord i sjøsyke!

© Tom Dyring

© Tom Dyring

© Tom Dyring

© Tom Dyring

© Tom Dyring

© Tom Dyring

© Tom Dyring

© Tom Dyring

© Tom Dyring

© Tom Dyring

Tom Dyring

Tom Dyring er en profesjonell naturfotograf bosatt i nærheten av Oslo. Fotoprosjektene hans tar han verden rundt og sentralt for fotografering står en fundamental respekt for naturen. Tom har blitt publisert av blant andre BBC og har hatt flere soloutstillinger. 

Se flere av bildene til Tom på hjemmesiden hans. Bloggen hans kan også varmt anbefales.