Prosjektet - "Tidens Tann"

av Roald Synnevåg

Prosjektet

Å ta bilder av gamle ting gir alltid bildet en ekstra tyngde i form av historie. Hvordan endte det gamle lommeuret fra Sveits i en skuff på Vågå? Eller hva skjedde som gjorde at det tilsynelatende fine huset har forfalt uten at det ble gjort noe med det? Fotografering er jo i stor grad historiefortelling, så gamle ting er alltid et fint motiv. I dette prosjektet tar Roald Synnevåg for seg gamle bygg og han beskriver med egne ord:

Jeg har i mange år fotografert motiver som viser et forfall av bygninger, og jeg er veldig glad for at ikke alle mennesker er like opptatt av å vedlikeholde sine eiendommer. Jeg undrer meg over en svunnen tid, og hva som førte til dette forfallet. Bildene gir fantasien spillerom, og jeg danner meg mine egne fortellinger.

© Roald Synnevåg

© Roald Synnevåg

© Roald Synnevåg

© Roald Synnevåg

© Roald Synnevåg

© Roald Synnevåg

© Roald Synnevåg

© Roald Synnevåg

© Roald Synnevåg

© Roald Synnevåg