[ARKIV] Kjøpsvilkår - versjon 1

Bildeprodukter fra CEWE

100% fornøydgaranti:
Du kan når som helst levere tilbake bildeproduktet/ene du har bestilt hos oss dersom du angrer på kjøpet eller om produktet/ene ikke sto til forventningene.

Fraktkostnad for retur:
Dersom du ønsker å returnere et eller flere bildeprodukter uten produksjonsfeil eller skader, må du selv stå for fraktkostnad ved retur.

Hva gjør jeg for å levere eller sende produktet i retur?
Bestilte du produktet/ene med henting i en CEWE Japan Photo butikk, ber vi deg om å henvende deg til butikken der du hentet og betalte for produktet/ene. Dette vil butikken da ordne opp i.
Dersom du bestilte med postforsendelse og fikk produktet/ene tilsendt i posten, kan dette returneres til:

CEWE Japan Photo Kundeservice
Postboks 4 Bjørndal,
1214 Oslo

NB! Husk å legge ved ordrenummeret en liten beskrivelse av feilen eller årsaken til retur.

Har du spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med vår kundeservice:

Telefon: 66 82 26 60
E-post: kundeservice@japanphoto.no

Hva gjør jeg om produktet er skadet eller inneholder produksjonsfeil?
Som kunde hos oss har du alltid 100% fornøydgaranti.
Dersom produktet er skadet eller inneholder produksjonsfeil, kan du ta kontakt med kundeservice og de vil få nytt produkt produsert fra laben for deg kostnadsfritt.

Telefon: 66 82 26 60
E-post: kundeservice@japanphoto.no

Kreditering
Din(e) ordre som du har bestilt på nett kan kun krediteres tilbake på den kontoen ordren(e) ble betalt fra. Dette gjøres gjennom vårt moderselskap CEWE, så du er nødt til å ta kontakt med vår kundeservice på:

Telefon: 66 82 26 60
E-post: kundeservice@japanphoto.no

Dersom du har hentet din(e) ordre i en CEWE Japan Photo butikk, vil butikken betale tilbake for de produktene du leverer tilbake.

Hvor lang tid tar det før jeg mottar penger tilbake på konto om jeg sender/leverer produkter tilbake?
Dersom du har betalt med VISA kan det ta 5-10 virkedager før pengene er synlige på din konto igjen.
Om du har betalt med Mastercard, vil du først se pengene tilbake ved månedsavregningen på Mastercardet ditt.
Ved tilbakelevering i butikk skal du motta penger i retur med en gang. Her må kvittering fremvises.

Hva gjør jeg om produktet ikke er skadet eller inneholder feil, men bare angrer på kjøpet?
Vi har 100% fornøydgaranti så du kan når som helst levere tilbake bildeproduktet/ene du har bestilt hos oss dersom du angrer på kjøpet eller om produktet/ene ikke sto til forventningene.


Alminnelige forretningsbetingelser

§ 1

Omfang

For forretningsforholdet mellom selger og kjøper gjelder følgende vilkår, som utleveres til kjøper senest samtidig med avslutningen av første avtale mellom kjøper og selger.

Avtalen gjelder selgerens fremkalling, prosessering og levering av bilder sendt inn av kjøperen i analog og/eller digital fil format.

Kjøper er påkrevd til å beholde de generelle vilkårene på sin datamaskin og/eller printe dem ut før bestilling på nettet.

For å benytte betalingsalternativer som innebærer kjøp på kreditt, må du være minst 18 år.

For å kunne benytte våre nettjenester trenger vi din bekreftelse på at du er over 16 år. Vi har kun lov til å oppbevare og behandle personopplysninger til personer som er 16 år eller mer. Hvis du er under 16 år, må en av dine foresatte samtykke ved å registrere bestillingen eller opprette en konto med sine egne personopplysninger.

Barns sikkerhet på nett reguleres i personvernforordningens artikkel 8.

§ 2

Parter

Kjøper er:

Den person som foretar bestillingen.

Selger er:

CEWE Norge AS

ORG.NR: 965321039 MVA

§ 3

Kontakt

Ved postforsendelse skal all kontakt vedrørende reklamasjon, angrerett etc. mot selger rettes mot:

E-post: kundeservice@japanphoto.no
Telefon: 66 82 26 60

Ved henting i butikk skal all kontakt vedrørende reklamasjon o.l. mot selger rettes mot CEWE Japan Photo butikken ordren ble utlevert av.

§ 4

Kontraktinngåelse

Med avsendelsen av digitale fotos i filformat (”bildefiler”) beordrer kjøperen selger produksjon av bilder og/eller artikler av fotos og/eller artikler forsynet med fotos og/eller print-varer. Bestilling anses som tilbud til selger.

Endelig avtale er inngått, når kjøpers avgitte ordre via internettet aksepteres ved fremsendelse av faktura.

§ 5

Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre), samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Der kan være feil i vår informasjon om priser på nettsiden, en katalog, osv., slik at prisene er kun veiledende.

Fremgår annen pris av faktura, anses denne for at være gjeldende, med mindre prisen er en feil og dette har vært klart for kjøper.

Pris inkluderer digital og behandling av digitale filformater som avtalte frakt og leveringskostnader og den gjeldende lovbestemte MVA.

(Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift).

Det tas forbehold for særlige betingelser for forsendelse til Svalbard og Jan Mayen med eventuell forhøyelse av fraktomkostninger.

§ 6

Levering

Dersom noe skades eller blir borte under levering, er det avsenderen av forsendelsen som har ansvaret for å reklamere til Posten. Forsendelse med bestilte produkter som ikke hentes på posten, debiteres fullt ut i tillegg til kostnaden for returfrakt og håndtering, f.t. 150,00 kr. Etter en måned makuleres varen.

§ 7

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over til kjøper, når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. Ved brevsending, bærer kjøper all risiko selv.

§ 8

Betaling

Kjøperen skal ved bestilling angi om han ønsker å betale direkte eller med kredittkort. Ved direkte belastning opplyses alle transaksjonskostnader, som selger pålegges av den overførende bank. Kjøperen skal dekke alle disse kostnader. Hvis det ved betaling med direkte belastning ikke kan gjennomføres belastning av kjøperens konto på grunn av omstendigheter som kjøperen er ansvarlig for, skal kjøperen refundere de påløpne kostnader i forbindelse med betalingsforsøket.

§ 9

Markedsføring

Selger forbeholder seg retten til å markedsføre seg onvenfor kunder som aktivt har gitt lov til å dette kan skje.

Kjøper som har sagt ja til slike henvendelser, kan til en hver tid lett og gebyrfritt velge fra ytterligere henvendelse i markedsføringsøyemed, ved å kontakte selger.

§ 10

Motregning

Kjøper kan bare motregne hvis hans motkrav er bestemt av endelig rettslig avgjørelse, rettslig oppgjør, eller dersom selgeren skriftlig bekrefter at dette kan skje.

§ 11

Bevaring av eiendomsrett

Avsnitt 1. Inntil selger mottar full og endelig betaling for varene, forblir varen selgerens eiendom.

Avsnitt 2. Avsnitt 1 gjelder ikke i forbrukerkjøp.

§ 12

Angrerett

Ved forbrukerkjøp kan kjøperen angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser . Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Angreretten gjelder ikke evt. kjøp over disk i vår ekspedisjon.

Melding fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Returporto bekostes av kunden. Retur må ikke sendes i postoppkrav. Ved sending fra kunde til selger er kunden ansvarlig dersom varen skades eller forsvinner under transport.

For bestilling av varer som skal tilpasses kjøpers behov, påbegynner fremstillingen umiddelbart etter at varen er bestilt og derved innvilger kjøper i at tilpasningen påbegynnes før angrefristen er utløpt. Kjøper betaler i så fall for det allerede utførte arbeid og materialer som har gått til dette.

For andre varer som ikke er tilpasset kjøperen, må varen ved bruk av angreretten leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpeseummen til kjøperen før 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel, eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Varen må kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde og i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

§ 13

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales der at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den har andre mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon, jf. nedenfor.

§ 14

Reklamasjon ved mangler og forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdager, eller burde ha oppdaget denne, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Ved forsinkelse må krav rettes mot selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

§ 15

Mangler

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare.

Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen.

Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig

Såfremt kjøper vil påberope seg en mangel, er kjøper forpliktet til å gjøre manglen gjeldende innen rimelig tid.

§ 16

Kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold fra selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevetsamt erstatningfra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forkuddsbetalte uavhentede varer.? Se betydningen av disse begreber nedenfor:

Oppfyllelse:Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selger heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tillegsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side, jf. forbrukerkjøpslovens § 46

Renter ved forsinket betaling, inkassogebyr:Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

Gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer:Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr til å dekke selgerens faktiske utlegg + frakt for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belaste kjøpere under 18 år.

Kjøper er selv ansvarlig for formatet og kvaliteten på bildene som sendes. Hvis bildene ikke kommer tilbake i ønsket størrelse, f.eks. 10×15, men i stedet for 10×13 eller 10×18, og dette er det format bildet ble tatt i, anses dette ikke som en mangel. Kvaliteten på bildene blir ikke forbedret i laboratoriet – er bildet av en dårlig oppløsning, vil utskrifter og forstørrelser ikke endre på dette, og det ferdige produktet blir ikke bedre enn kvaliteten på det opprinnelige produktet tillater.

§ 17

Personopplysninger

Med mindre kjøper samtykker noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

Selger bruker til sin online-fotoservice infrastrukturen og softwaren ved:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Meerweg 30 – 32

D – 26133 Oldenburg

Deutschland

Til ordrebehandlingen videregis kun de person- og bildedata til ovennevnte parter, som er nødvendig for ordrebehandlingen.

Det er et vilkår for selgers oppfyllelse av denne avtale, at selger behandler sensitive persondata, når avtalen krever behandling, fremkalling, levering og avregning av fotoprodukter.

Se det separate samtykkeskjema, som kjøperen har plikt til å lagre på sin datamaskin og/eller skrive ut forut for online bestilling.

§ 18

Opphavsret, Strafferett

Kjøperen alene har ansvaret for at opplastede bilder ikke støter mot lov, moral eller etikk. Brukeren har på samme måte ansvaret for at opplastede bilder ikke krenker andres opphavsrett eller annen rett. Skulle brukeren laste opp et bilde som fører til at det reises erstatningskrav mot selger, skal brukeren alene påta seg alt ansvar vedrørende prosess og skadeerstatning.

Kjøperen er herunder forpliktet til å godtgjøre selger for alle advokatkostnader og øvrige kostnader, som selger tvinges å avholde som følge av tredjemands henvendelse og/eller innledning av rettslige skritt mot selger, for en potensiell krenkelse av tredjemanns immaterielle rettigheter.

Såfremt selger får kjennskap om at disse regler ikke overholdes, vil selger forbeholde seg retten til å orientere alle relevante myndigheter.

Selger tar ikke ansvar for materiale som lagres på nettsiden. Brukeren har ikke rett til erstatning dersom materiale som er lagret på nettsiden, går tapt eller skades.

§ 19

Personvern

Selger tilstreber å beskytte kundenes privatliv og personlige opplysninger. For mer detaljert beskrivelse, se vårt bilag om personvern og databeskyttelse.

§ 20

Værneting og lovvalg

Enhver tvist vedrørende denne avtale eller dens tolkning, skal avgjøres ved de ordinære norske domstoler og etter norsk lov.

Den internasjonale kjøpslov ”CISG” er ikke gjeldende for denne avtale.

Dersom enkelte av bestemmelsene i denne avtalen med kunden, herunder disse generelle vilkårene og betingelsene og / eller kontrakten at disse tilskuddene er eller blir ugyldige, påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene ikke dertil. Disse er fortsatt gyldig for begge parter. Hvis en bestemmelse blir ugyldig, selger og kjøper tar hensyn til interessene til begge partene forsøke å komme til en ny avtale som kommer den økonomisk formål i den ugyldige bestemmelse nær.

§ 21

Konfliktløsning

Parterne skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

§ 22

Force Majeure

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Lov av 21. Desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettsloven).

Kamera og utstyr

GENERELT
Kjøpsvilkårene gjelder ved bestilling av kameraer, kamerautstyr og annet tilbehør på www.japanphoto.no.
For privatpersoner gjelder Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven ved handel over nettet. For næringsdrivende gjelder Kjøpsloven.
Selgeren er CEWE Norge AS, Slimeveien 6b, 1275 Oslo. Kjøperen er den privatpersonen eller bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

For å benytte betalingsalternativer som innebærer kjøp på kreditt, må du være minst 18 år.

For å kunne benytte våre nettjenester trenger vi din bekreftelse på at du er over 16 år. Vi har kun lov til å oppbevare og behandle personopplysninger til personer som er 16 år eller mer. Hvis du er under 16 år, må en av dine foresatte samtykke ved å registrere bestillingen eller opprette en konto med sine egne personopplysninger.

Barns sikkerhet på nett reguleres i personvernforordningens artikkel 8.

CEWE Norge AS leverer kun til adresser i Norge eller på Svalbard.

BESTILLINGSPROSESS
– Velge produkter
– Gå til handlekurven
– Velge frakt- og betalingsmetode
– Bekrefte ordren
– Motta ordrebekreftelse på e-post

PRISER
Prisene i våre nettbutikker vises inkl. mva, med mindre du er logget inn som bedriftskunde eller med adresse registrert på Svalbard. Eventuelle fraktkostnader, oppkravsgebyr og fakturagebyr kommer i tillegg.  Den totale summen vises i bestillingen før kunden bekrefter ordren.

BETALING OG FINANSIERING
Vi tilbyr følgende betalingsmetoder, i samarbeid med Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Du kan utsette betalingen med Klarna Faktura eller med Klarna Konto. Du kan også betale med debit- eller kredittkort fra VISA og MasterCard utstedt i norske banker, Vipps, eller med elektronisk gavekort. Mer informasjon om våre betalingsmetoder finner du her.

Faktura
Vi tilbyr betaling med faktura i samarbeid med Klarna. Betalingsfristen er 14 dager. Hvis du velger å betale med faktura påløper det ingen ekstra kostander om du ikke ønsker å forlenge betalingsfristen ut over 14 dager. For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet. Faktura sendes til deg på e-post når varene sendes fra oss. Fullstendige vilkår for faktura finner du her.

Delbetaling
Vi tilbyr Klarna Konto i samarbeid med Klarna Bank AB, som gir deg mulighet til å dele opp betalingen. Klarna Konto er en kredittavtale mellom Klarna Bank AB og deg som forbruker. Klarna Konto er en rammekreditt hvor det tilbys mulighet til å betale kjøp i månedlige avdrag samlet på en månedlig faktura, i stedet for å betale hele beløpet med en gang for det enkelte kjøp.

Engangsavtale for Klarna Konto: Fullfør en enkel, firetrinns kredittsøknad. Du får svar umiddelbart om du er godkjent og kan fullføre bestillingen med en gang. Månedlige betalinger: Betaling kan gjøres på nett eller i Klarna sin app, ved hjelp av bankoverføring eller kortbetaling. Klarna vil varsle deg når det er tid for å gjøre betalingen hver måned. Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91. Klikk her for å lese mer om Klarna Konto.

Kortbetaling
Korttransaksjoner sendes kryptert og på en sikker måte gjennom Klarna, som er vår leverandør av kortbetalingsløsning. Ved betaling med kort angis kortnummer, kortets gyldighetstid og CVC-kode. Totalbeløpet for din ordre belastes direkte fra din konto. Det mulig å lagre kortinformasjon for raskere og enklere gjennomføring av handel. Vår samarbeidspartner Klarna håndterer lagringen av kortinformasjonen på en sikker måte.

Vipps og gavekort
Du kan også betale med Vipps eller med elektronisk gavekort. Betaling med Vipps eller gavekort gjennomføres kryptert og på en sikker måte, i samarbeid med Nets Netaxept.

Tilbakebetaling av mva ved turistsalg
Vi tilbyr tilbakebetaling av mva ved turistsalg gjennom Global Blue Tax Free Shopping, Vi kan også legge ved Tollvesenets Skjema RD 0032 på forespørsel.

Ytterligere informasjon om tilbakebetaling av mva finner du her.

ORDREBEKREFTELSE
Det er viktig at du angir korrekt e-postadresse når du registrerer deg som kunde, da vi sender ordrebekreftelse til deg per e-post så snart bestillingen er fullført. Mottar du ingen ordrebekreftelse, bør du logge deg inn igjen og kontrollere e-postadressen din samt sjekke spamfilteret på din e-postkonto. Kontakt oss på e-post salg@japanphoto.no, chat eller telefon 66 82 26 60 (tastevalg 2) ved problemer eller spørsmål.

KANSELLERING
Kontakt vår kundeservice så raskt som mulig hvis du har bestemt deg for å kansellere hele eller deler av din ordre. Dersom kanselleringen skjer for sent og ordren allerede er effektuert, må du motta ordren og så eventuelt benytte deg av Angreretten. Bestilling av varer til enkeltkunder som går utover vårt vanlige sortiment, såkalte bestillingsvarer, kan ikke nødvendigvis kanselleres.

LEVERING OG FRAKT
Frakt blir belastet kjøper og eventuelle fraktkostnader kommer frem underveis i bestillingsprosessen samt på ordrebekreftelsen. Vi sender kun pakker til mottakere i Norge og på Svalbard. For levering til svenske postadresser kan du benytte www.japanphoto.se.

Ytterligere informasjon om levering og frakt finner du her.

Pakkesporing
Når din ordre er effektuert vil du motta en e-post med sendingsnummer slik at du kan spore ordren. Har du registrert mobilnummer ved bestilling, mottar du også hentemelding på SMS når pakken(e) har ankommet ditt postkontor/post i butikk, eller når ordren er klar for utkjøring ved hjemlevering. Du kan også spore pakken(e) ved å taste inn ditt mobilnummer her. Har du valgt å hente din ordre i en Japan Photo-butikk, mottar du hentemelding på SMS og/eller e-post straks ordren er klar til henting i butikken.

Ettersending
Japan Photo har rett til å sende en ordre i flere forsendelser eller endre fraktmetode hvis ordren tilsier at det er nødvendig. Hvis deler av en ordre ikke er på lager, kan Japan Photo velge å avvente forsendelse inntil hele ordren kan sendes samlet. Hvis Japan Photo endrer frakten til et dyrere alternativ, belastes ikke du som kunde for økte fraktkostnader.

Transportskader, mangler eller feil på levering
Oppdager du at pakken(e) eller varen(e) kan ha transportskader, må du melde fra om dette med det samme. Fremgangsmåte og ytterligere informasjon finner du her. Er det andre feil eller mangler i leveransen må du også snarest mulig si fra om dette til vår kundeservice.

Fremgangsmåte og ytterligere informasjon om feil eller mangler på leveransen finner du her.

Uavhentede pakker
Hvis din ordre returneres uavhentet til oss uten at du har avtalt dette med vår kundeservice, anses det som mislighold av avtalen fra din side og du kan belastes med kr 300,- for å dekke forsendelses- og administrasjonskostnader.

Du kan lese mer om forbrukerens plikter i henhold til forbrukerkjøpsloven her.

Forsinkelser
Levering av en bestilling skjer normalt i henhold til det som er angitt i ordrebekreftelsen, men forsinkelse kan forekomme som følge av forsinket levering fra leverandører eller andre uforutsette forhold. Japan Photo vil i størst mulig grad sørge for å holde kunden underrettet.

RETUR AV VARER

Angrerett
I henhold til Angrerettloven har privatkunder rett til å returnere varer kjøpt på internett innen 14 dager etter at de er mottatt. Ønsker du å benytte Angreretten, må du først kontakte vår kundeservice for å avtale dette. Du som kunde står ansvarlig for returkostnader og trygg retur. Avtalte returer kan også leveres inn i en av våre butikker. Vi gjør oppmerksom på at returvarer sendt med postoppkrav ikke vil bli hentet ut, og at ikke avtalte returer risikerer å sendes tilbake til avsender uten forvarsel.

Fremgangsmåte og ytterligere informasjon finner du her.

Reklamasjon/reparasjon
Ønsker du å benytte deg av Reklamasjonsretten eller å sende inn noe for reparasjon, må du først kontakte vår kundeservice for å avtale dette. I henhold til norsk Kjøps- og Forbrukerkjøpslov har du inntil 5 års reklamasjonsrett på et produkt. Avtalte returer kan også leveres inn i en av våre butikker.

Fremgangsmåte og ytterligere informasjon finner du her.

GARANTI
Produktgarantier er fastsatt i henhold til produsentenes egne bestemmelser og garantitiden kan variere mellom produkter og produktgrupper. Som kunde er du dekket av norsk Kjøps- og Forbrukerkjøpslov som gir reklamasjonsrett i inntil 5 år uavhengig av produsentens garanti.

SUPERSIKRING PRIVAT
SuperSikring gir deg trygghet også etter kjøpet. Produktene vi selger omfattes av forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett og leverandørenes garanti, men dette dekker kun opprinnelige funksjonsfeil. Derfor tilbyr Japan Photo SuperSikring i samarbeid med Securator A/S. Forsikringen beskytter deg mot uforutsette skader og uhell fra første dag og gjelder i opptil fire år. Den dekker reparasjon eller erstatning av utstyret, slitasjeskader og rengjøring. Du betaler ingen egenandel.

Forsikringsvilkår samt ytterligere informasjon om SuperSikring finner du her.

BRUKSANVISNINGER
Bruksanvisninger kan medfølge i papirform, på CD eller de kan ligge tilgjengelig på internett. Med mindre annet er oppgitt, skal bruksanvisningen være tilgjengelig på et skandinavisk språk.

PERSONOPPLYSNINGER
Japan Photo behandler alle personlige opplysninger på en sikker måte. Vi selger ikke privat informasjon eller på annen måte videreformidler slike opplysninger til en tredjepart.
Japan Photo sender jevnlig ut nyhetsbrev på e-post med tilbud og informasjon. Det er frivillig å motta disse e-postene, og det er enkelt for kunden å melde seg av hvis det ikke lenger er ønskelig å motta dem.

COOKIES
Cookies er informasjonskapsler med digital informasjon som lagres på din datamaskin og som er nødvendig for at din nettleser og våre nettsider skal kunne kommunisere. De benyttes blant annet når du legger et produkt i handlekurven. Bruken av cookies er 100% trygt for deg som kunde.

De fleste cookies som brukes av oss er «session cookies» som slettes med det samme du lukker nettleseren din. I tillegg benytter vi enkelte cookies som har en angitt utløpstid. Disse lagres på datamaskinen din, men slettes automatisk etter maks. 360 dager.

Ytterligere informasjon samt liste over alle cookies vi benytter finner du her.

SALGSPANT
Japan Photo har salgspant i produktet inntil kjøperen har hentet ordren og/eller betalt hele ordresummen inkl. fraktkostnader og evt. renter og omkostninger.

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD
Japan Photo er ikke ansvarlig for verditap på varer dersom det fremkommer at dette skyldes forhold utenfor Japan Photos kontroll og som det ikke er rimelig å forvente at Japan Photo skal kunne forhindre eller påta seg erstatningsansvar for.
På japanphoto.no kan det finnes lenker til eksterne nettsider som ikke kontrolleres av Japan Photo. Vi er derfor ikke ansvarlige for innholdet på dem.

FORCE MAJEURE
Ved ekstraordinære hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, streik, flom, naturkatastrofer, krig o.l. kan Japan Photo fritas for kontraktsforpliktelse og erstatningsansvar hvis vi som følge av omstendighetene ikke kan oppfylle våre forpliktelser.

TVISTER
Dersom det oppstår tvist mellom CEWE Norge AS og forbrukeren, kan forbrukeren bringe saken inn for Forbrukerrådet. Forbrukeren må imidlertid først prøve å løse saken selv ved å sende en skriftlig klage til vår kundeservice. Klageskjema finnes på Forbrukerrådets nettsider.

OPPHAVSRETT
Alt innhold på japanphoto.no er beskyttet av opphavsretten og markedsføringslovgivningen og tilhører Japan Photo. Det kan ikke kopieres eller lastes ned tekst, bilder, produktinformasjon eller annet uten lovmessig tillatelse eller eksplisitt samtykke fra Japan Photo Holding Norge AS.

FORBEHOLD
– Vi tar forbehold om feil lagerstatus, skrivefeil og feil produktbilde. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at bildene er ment som illustrasjon og at noe avvik fra produktets utseende eller produktpakkens innhold kan forekomme.

– Vi forbeholder oss retten til å kansellere eller endre hele/deler av en bestilling hvis varen er utsolgt eller utgått fra vårt sortiment samt retten til å begrense antall enheter pr. bestilling.

– Vi forbeholder oss retten til å avvise eller endre hele/deler av en bestilling hvis det har forekommet urimelig feil i prisangivelse.

FORETAK
CEWE Norge AS
Nettavdelingen
Postboks 4 Bjørndal
1214 Oslo
Norge

Besøksadresse: Slimeveien 6b, 1275 Oslo.

Organisasjonsnummer: 965321039